Staliukų rezervacijos taisyklės

PRIEŠ REZERVUOJANT STALIUKĄ PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI REZERVACIJOS TAISYKLES

Rezervacijos taisyklės:

  1. Išsirinkite datą ir laiką, kuriuo norite rezervuoti staliuką restorane bei svečių skaičių. 
  2. Dėl rezervacijos restorane susisiekite tinklapyje nurodytu telefonu ar atvykite į restoraną.
  3. Restoranas gali prašyti avansinio mokėjimo rezervuojant staliuką pasirinktame restorane.
  4. Staliuko rezervacijos avansinis mokėjimas gali kisti priklausomai nuo rezervacijos metu nurodomo svečių skaičiaus.
  5. Sumokėtas avansinis mokėjimas bus išskaičiuojamas iš galutinės restorane išleistos sumos. Neišnaudojus visos avansinio mokėjimo sumos, likutis nėra grąžinamas.
  6. Neatvykus į restoraną rezervacijos laiku ir apie tai nepranešus ne vėliau kaip 2 val. iki rezervacijos laiko, sumokėtas avansinis mokėjimas yra negrąžinamas ir laikytinas netesybomis.
  7. Rezervacija gali būti atšaukta/perkelta pranešus restoranui ne vėliau kaip 2 val. iki rezervacijos laiko. Tokiu atveju Jūsų sumokėtas rezervacijos mokestis  yra grąžinamas/perkeliamas.
  8. Rezervuodami staliuką Jūs sutinkate su aukščiau nurodytomis rezervacijos sąlygomis ir taisyklėmis.

Maloniai informuojame, kad skirtinguose restoranuose gali skirtis staliukų rezervavimo galimybės darbo dienomis ir savaitgaliais. Norėdami gauti tikslesnę informaciją, prašome skambinti į restoraną, kuriame norite rezervuoti staliuką.